[1]
Wójciszyn-Wasil, A. 2018. Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 373-385.