[1]
Król, M. i Nowak, M. 2018. Wstęp. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 461-462.