[1]
Tylec, G. 2018. Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 127-141.