[1]
Przygoda, W. 2018. Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. brata Alberta. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 3-16.