[1]
Głąb, G. 2018. Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 145-165.