[1]
Kaczmarek, W. 2018. O Ewangelii ukrytej. Jakuba Malika kerygmatyczna interpretacja twórczości pozytywistów. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 205-215.