[1]
Hułas, M. 2018. Życie publiczne a moralność. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 399-415.