[1]
Radwan, M. 2018. Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 417-423.