[1]
Tylec, G. 2018. Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 2 (sie. 2018), 265-276.