[1]
Czuryk, M. 2018. Bezpieczeństwo jako dobro wspólne. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 15-24.