[1]
Misztal-Konecka, J. 2018. Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 25-37.