[1]
Zacharczuk, P. 2018. Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 59-76.