[1]
Domaradzki, P. 2018. Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 113-125. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.113-125.