[1]
Kulczycka, D. 2018. Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 281-309.