[1]
Pastwa, R. 2018. Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 349-353.