[1]
Sakowicz, E. 2018. Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 355-361.