[1]
Lis, W. 2018. Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 39-58.