[1]
Fermus-Bobowiec, A. 2019. Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 4 (sty. 2019), 125-141.