[1]
Kozieł, G. 2019. Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 4 (sty. 2019), 169-179.