[1]
Zacharczuk, P. 2019. Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 4 (sty. 2019), 405-419.