[1]
Liszka, P. 2019. Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 4 (sty. 2019), 421-435.