[1]
Padło, M. 2019. Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych. Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 4 (sty. 2019), 479-489.