(1)
Jasnos, A. Wychowanie Do Harmonii I Piękna Duchowego W Wizji Pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. zn 2018, 60, 173-188.