(1)
Puślecki, Łukasz. Edmund Bojanowski Jako Badacz Historii Regionu. zn 2018, 60, 63-93.