(1)
Zjawin, J. Rola Pracy I Nauczania W Koncepcji Wychowania Integralnego Edmunda Bojanowskiego Na Tle Europejskich Prądów Wychowawczych XIX Wieku. zn 2018, 60, 215-225.