(1)
Weiss, A. Moje Pierwsze Spotkania Z Bł. Edmundem Bojanowskim. zn 2018, 60, 259-267.