(1)
Machała, W. Utwór Naukowy a Komercjalizacja Rezultatów Twórczych W świetle Prawa O Szkolnictwie Wyższym. zn 2018, 61, 43-52.