(1)
Sitko, J. Warunki Rejestracji I Zakres Ochrony Kompozycji Kolorystycznej Jako Znaku Towarowego W świetle Przepisów Krajowych Oraz Dyrektywy 2015/2436. zn 2018, 61, 69-91.