(1)
Szyjewska-Bagińska, J. Przedmiot Zobowiązania Z Umowy O Twórczość Naukową. zn 2018, 61, 93-113.