(1)
Żok, K. Opłata Za Korzystanie Z Programu Komputerowego Jako Usługi. zn 2018, 61, 143-157.