(1)
Bielecki, M. Ochrona GodnoĊ›ci Osoby Skazanej W Prawie Karnym Wykonawczym. Wybrane Aspekty. zn 2018, 61, 159-178.