(1)
Sobczak, J.; Gołda-Sobczak, M. Prawo Do Grobu Jako Problem Kulturowy I Prawny. zn 2018, 61, 197-219.