(1)
Izdebski, J. Realizacja Polityk Publicznych Przez Administrację Publiczną. zn 2018, 61, 221-231.