(1)
Jakubowicz, M. Fotografia W Nurcie Teoriopoznawczym. zn 2018, 61, 245-264.