(1)
Król, M.; Nowak, M. Wstęp. zn 2018, 61, 461-462.