(1)
Tylec, G. Prawo Do Wynagrodzenia W Prawie Autorskim Na Tle Stosunków Majątkowych Małżeńskich. zn 2018, 61, 127-141.