(1)
Kochanowski, M. Opiekunki I Pielęgniarki W Wybranych Utworach Stefana Żeromskiego. zn 2018, 61, 87-99.