(1)
Olszewska, M. Piękno Miłosierdzia. Dramaturgiczne Wizerunki Brata Alberta. zn 2018, 61, 121-143.