(1)
Hułas, M. Życie Publiczne a Moralność. zn 2018, 61, 399-415.