(1)
Tylec, G. Private Copying Levies. Roszczenie Od Posiadaczy Urządzeń Reprograficznych Z Art. 20 Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych Oraz Jego Przedawnienie. zn 2018, 61, 265-276.