(1)
Czuryk, M. Bezpieczeństwo Jako Dobro Wspólne. zn 2018, 61, 15-24.