(1)
Zacharczuk, P. Nowe Zasady Dokonywania Podziałów Województw Na Obwody łowieckie. zn 2018, 61, 59-76.