(1)
Piesiewicz, P. Wymagalna Wierzytelność Z Autorskich Praw Majątkowych Jako Przedmiot Egzekucji W Postępowaniu Cywilnym. zn 2018, 61, 77-93.