(1)
Kulczycka, D. Aksjologiczne Problemy Związane Z Najnowszą Literaturą Polską. Casus Prozy Jakuba Żulczyka. zn 2018, 61, 281-309.