(1)
Lis, W. Zgoda Pacjenta Na Czynność Medyczną W Polskim Porządku Prawnym. zn 2018, 61, 39-58.