(1)
Liszka, P. Powołanie I status Sędziego Prawa Administracyjnego W kontekście Orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych W sprawie Lucia V. SEC. zn 2019, 61, 421-435.