Bryła, W. (2018). Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 463-474. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1494