Klimek-Grądzka, J. (2018). „Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 475-492. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1495