Król, M. (2018). Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 493-509. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1496