Leszczyńska, B. (2018). Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz – wspólnota ducha i twórczości. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 511-532. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1497